Cisowniccy poeci

Teresa Waszut

Z domu Waliczek,urodziła się 26 listopada 1938r. w Istebnej.Ukończyła Państwowe Liceum Pedagogiczne,Studium Nauczycielskie w Cieszynie, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Katowicach. Jako nauczyciel przepracowała 36 lat, z czego 34 lata w Cisownicy.W latach 1992-2009 pracowała w cisownickiej świetlicy,jako instruktor kulturalny Gminnego Ośrodka Kultury.W świetlicy prowadziła kółko literackie "Cisownickie wzloty",a od roku 1993 Klu Propozycji w Cisownicy,którego była założycielką.Była też inicjatorką i organizatorką wielu wystaw w świetlicy, m.in. "Starodruki spod Cisownickich strzech" , "Stare fotografie", "Ludzie,którzy odeszli w cień", "Wnętrze cisownickiej chałupy" , "Koronki cisownickie". Ostatnią,czterdziestą pierwszą wystawą,w grudniu 2008 r., były "Krajobrazy Cisownicy w fotografii Jana Puczka".

Teresa Waszut pisze wierszem i prozą.Jej utwory zamieszczane są w wydawnictwach lokalnych, tomikach "Nadolzia", biuletynach Związku Nauczycielstwa Polskiego,miesięczniku "Zwrot" wydawanym przez PZKO w Republice Czeskiej i in.Tomiki wierszy zostały wydane przez Józefa Golca oraz przez Warmińskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,członkiem chóru "Gloria" przy parafi rzymsko-katolickiej w Goleszowie;należy do Klubu Literackiego "Nadolzie" ZG MZC i Nauczycielskiej Grupy Literackiej "Nawias" w Cieszynie.

Za swoją działalność została uhonorowana laurem "Srebrnej Cieszynianki".

Helena Wróbel

Z domu Cieślar,urodziła się 16 listopada 1935roku w Cisownicy. Jak pisze w jednym ze swoich wierszy,do roku 1970. mieszkała "na Steblówce" - tak nazywano w Cisownicy stary dom położony pod malowniczym pagórkiem,Gołaźnią.

Do szkoły podstawowej chodziła w Cisownicy,następnie uczęszczała do Średniej Szkoły Rolniczej w Dzięgielowie.Przepracowała ponad 40 lat-najpierw w Urzędzie Gminy w Goleszowie,potem w urzędzie Gromadzkiej Rady Narodowej w Cisownicy,następnie w domach wczasowych w Ustroniu Jaszowcu.Obecnie jest na emeryturze,mieszka w Cisownicy,choć już nie "na Steblówce" . Ma jednego syna, Tomka zamiłowanego sportowca.

Całe życie związana z Cisownicą,bierze aktywny udział w życiu wsi - śpiewa w chórze kościelnym Parafii Ewangelickiej w Cisownicy oraz w Zespole Śpiewaczym "Beskuryje" , którego była jedną ze współzałożycielek.

Wiersze Heleny Wróbel dobrze odzwierciedlają "ducha" Cisownicy. Pisane gwarą,niekiedy rubasznie,mówią o pięknie przyrody,o dawnych,trochę już zapomnianych czasach, o zmianach zachodzących w rozwijającej i zmieniającej się wsi, o przywiązaniu do tradycji, wreszcie o serdecznej miłości łączącej ją z Cisownicą.

Jan Sikora

Syn Pawła i Anny z d.Starzyk,urodził się 20 czerwca 1940 roku w Cisownicy.Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Cisownicy,a następnie szkoły zawodowej w Cieszynie, w roku 1957 rozpoczął pracę jako elektryk w Cementowni "Goleszów". Od 1962 roku, aż do przejścia na rentę w roku 1989,pracował na stanowisku laboranta w Zakładach Elektromechanicznych "Celma" w Cieszynie.Obecnie jest emerytem,mieszka- jak przez całe swoje życie w Cisownicy, "Na Kępie". Jego zainteresowania koncentrują się głównie na przyrodzie i otaczającym go świecie,który jak sam mówi - jest pełen zagadek i tajemnic. Wiersze stanowią jego pasję,zarówno jako czytelnika,jak i autora.Tworzy je pod wpływem chwili,głębokiej refleksji,zachwytu i zastanowienia nad przyrodą, a także wydarzeń w społeczności, w której żyje. Pisząc pragnie dać wyraz własnym przeżyciom,obserwacjom i przemyśleniom. Dla mieszkańców Cisownicy szczególnie cenne są wiersze utrwalające w pamięci interesujące wydarzenia z życia wsi.

Krystyna Morys - Grochal

Rodowita cisowianka pochodząca z wielopokoleniowej rodziny Morysów. Matka dwójki dorosłych dzieci - córki Justyny i syna Michała. W 1997 roku wraz z mężem przejęła gospodarstwo po swoich rodzicach, które prowadzi do dziś, już teraz wspólnie z synem Michałem i synową Natalią. Miłośniczka Małej Ojczyzny, folkloru cieszyńskiej ziemi, przyrody i zwierząt. Jej wiersze, pisane gwarą ukazały się m.in. w informatorze parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy, Panoramie Goleszowskiej, Kalendarzu Goleszowskim, a także w Wieściach Wyższobramskich.
 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CISOWNICY

Cisownica ul.Ustrońska 200

43-440 Goleszów

www.cisownica.org.pl

Free Joomla! template by L.THEME