Nasz cel

Celem stowarzyszenia jest budzenie umiłowania Cisownicy oraz pielęgnowanie tradycji i kultury regionu.

Cele te Stowarzyszenie zamierza osiągać przez:

a) prezentowanie dorobku kulturalnego miejscowości i regionu z nią związanego, w tym zwyczajów i obrzędów

b) urządzenie i prowadzenie Izby Regionalnej w Ciswonicy

c) gromadzenie publikacji, rękopisów, pamiętników i dokumentów związanych z Cisownicą

d) redagowanie i wydawanie własnych publikacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

e) inspirowanie, popieranie i upowszechnianie twórczości literackiej, plastycznej, muzycznej, rękodzielniczej i fotograficznej

f) wspieranie miejscowych zespołów artystycznych

g) organizowanie imprez i spotkań, szkoleń i warsztatów oraz wykładów, odczytów, pokazów i wystaw

h) krzewienie krajoznawstwa oraz sportu, turystyki i rekreacji

i) promowanie walorów turystycznych miejscowości

j) propagowanie i otaczanie opieką osobliwości przyrodniczych oraz terenów szczególnie wartościowych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym

k) kontynuowanie akcji "Cis przy każdym domu"

l) inspirowanie działań zmierzających do upiększania miejscowości

m) nawiązywanie dwustronnych kontaktów z innymi miejscowościami

n) współpracę z innymi organizacjami i miejscowościami

o) prowadzenie działalności gospodarczej

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CISOWNICY

Cisownica ul.Ustrońska 200

43-440 Goleszów

www.cisownica.org.pl

Free Joomla! template by L.THEME